Enklawa Hajnówka

Klient: Enklawa Hajnówka

Lokalizacja: . . .

Zakres Prac: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Termin realizacji: . . .

Informacje o realizacji

Zakres Prac:

 • wykonanie rozdzielni obiektowych wraz z przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu
 • montaż tras kablowych i WLZ
 • instalacja elektryczna wewnętrzna
 • montaż oświetlenia wewnętrznego
 • montaż oświetlenia zewnętrznego
 • instalacja odgromowa i wyrównywania potencjałów
 • kanalizacja światłowodowa
 • instalacja alarmowa SSWIN
 • instalacja Kontroli Dostępu
 • instalacja oświetlenia awaryjnego
 • wykonanie przejść p.poż.
 • instalacja RTV i SAT
 • instalacja LAN
Folwark Hotel
Jankowice
Menu