Folwark Hotel

Klient: Folwark Hotel

Lokalizacja: . . .

Zakres Prac: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Termin realizacji: . . .

Informacje o realizacji

Zakres Prac:

 • wykonanie rozdzielni NN 1600A oraz rozdzielni obiektowych i pożarowych wraz z przeciwpożarowymi wyłącznikami prądu
 • instalacja systemu przywoławczego
 • instalacja sieci dedykowanej
 • montaż tras kablowych i WLZ
 • instalacja elektryczna wewnętrzna
 • montaż oświetlenia wewnętrznego
 • montaż oświetlenia zewnętrznego
 • iluminacja budynku
 • instalacja odgromowa i wyrównywania potencjałów
 • kanalizacja światłowodowa
 • telewizja przemysłowa CCTV
 • sieć komputerowa kat. 5
 • instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP
 • instalacja oświetlenia awaryjnego
 • wykonanie przejść p.poż.
CWR
Enklawa Hajnówka
Menu